Disclaimer

Disclaimer

Beperkte aansprakelijkheid

Reisboulevard spant zich in om de inhoud van de http://reisboulevard.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Reisboulebard aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Reisboulevard

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op http://reisboulevard.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Reisboulevard. Voor op http://reisboulevard.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Reisboulevard nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Reisboulevard. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Reisboulevard behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Disclaimer wijzigingen

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.